• új lakás építéséhez,
 • új lakás vásárlásához,
 • használt lakás vásárlásához,
 • használt lakás bővítéséhez.

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző gyermekkel. A gyermeket az igénylésnél 25 éves korig lehet figyelembe venni, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. A rendeletek alkalmazásában a gyermek fogalma:

 • a magzat vagy az ikermagzat - a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehetőaz igénylésnél
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja
 • a 25. életévét még nem töltötte be
 • a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb 2, ( 10+10 CSOK esetén – meglévő gyermekei számától függően - legfeljebb 3) születendő gyermek vállalása esetén.
 • Az igénybe vehető CSOK összege függ a támogatás céljától, a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától, illetve jogszabályilag meg lett határozva a lakás minimális hasznos alapterülete.
Vásárlás esetén a támogatás igénylésekor az adásvételi szerződés dátuma nem lehet 180 napnál régebbi. Lakás minimális hasznos alapterülete:
- egy gyermek esetén legalább 40 m2,
- két gyermek esetén legalább 50 m2,
- három vagy több gyermek esetén legalább 60 m

Mozaik családok is élhetnek a lehetőségekkel.
Gyermekvállalási határidő: 1 gyermek 4 év, 2 gyermek 8 év, 3 gyermek 10 év

Személyi feltételek – általános rendelkezések
A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.
 • OEP igazolás  : 1 és 2 gyermek esetén legalább 180 napja, 3 gyermeknél 2 éve TB biztosított
 • NAV igazolás : minden igénylőnek köztartozás mentesnek kell lennie
 • Megelőlegezett CSOK (gyermek bevállalás):
  Igénylésére legfeljebb három gyermek vállalásával csak olyan fiatal házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azzal, hogy ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, az e Rendelet szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.
 • Erkölcsi bizonyítvány : szükséges mindkét igénylőtől

Az ügyfél választása, hogy nyilatkozatot tesz az iratok meglétéről vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Egyetlen kivétel ez alól, az OEP igazolás, azt továbbra is szükséges beszerezni.

Folyósítási feltételek

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhető a CSOK, már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is, ugyanis elegendő a kérelem időpontjában építési engedéllyel rendelkezni.

A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.

Tárgyi feltételek
- Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie  a támogatással érintett ingatlanban. (A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.)

A lakás 10 évig lakóhelyül kell, hogy szolgáljon.
Folyósítást követően 30 napon belül be kell mutatni minden együtt költöző lakcímkártyáját.